Gebruik van de website www.beelddesk.nl

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Beelddesk BV spant zich in om de inhoud van www.beelddesk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat Beelddesk BV alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Beelddesk geeft geen garantie dat de website ononderbroken zal functioneren, vrij zal zijn van virussen of foutloos zal zijn.

Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt door Beelddesk BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Informatie van derden

Voor de op www. beelddesk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Beelddesk BV geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen toe aan Beelddesk BV. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beelddesk BV is het niet  toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.
Wijzigingen

Beelddesk BV behoudt zich het recht voor op ieder moment de inhoud aan te passen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  Beelddesk BV op deze pagina.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van - of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Beelddesk BV.

cookies toestaan?