Privacyverklaring

Beelddesk BV, gevestigd aan de Handelsweg 26, 9482 WE Tynaarlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beelddesk BV is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van de privacyverklaring zal hier te lezen zijn.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Beelddesk BV kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Beelddesk BV en/of omdat je deze zelf aan Beelddesk BV verstrekt. Beelddesk verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens indien jij deze niet zelf bewust aan ons hebt verstrekt.
Beelddesk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt aan Beelddesk BV
Gegevens over jouw bezoek aan onze website

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Beelddesk BV verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:
levering van de diensten
communicatiedoeleinden
facturering
geschillenbeslechting,
websitebeheer en ontwikkeling,
behandeling van verzoeken om inlichtingen van de opdrachtgever
opsporing en bestrijding van fraude en het anderszins nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Als er geen overeenkomst tot stand is gekomen zullen jouw gegevens niet langer dan een jaar bewaard worden.

Delen met anderen

Beelddesk verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van Beelddesk BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die door jouw browser worden meegestuurd. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beelddesk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Cookies helpen er bovendien voor dat wij onze website kunnen optimaliseren. Beelddesk BV gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Beelddesk BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Beelddesk BV zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de Website aan Beelddesk BV te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van de advertentiecampagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beelddesk heeft hier geen invloed op.
Beelddesk heeft Google geen toestemming gegeven om via www.beelddesk.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit doen wij o.a. door:
Continu de bescherming van persoonsgegevens voor op te stellen;
Hoge kwaliteitseisen te stellen aan cloudleveranciers, denk hierbij aan normering ISO….;
Beveiligde toegang met dubbele authenticatie tot onze kantooromgeving/cloud;
Extra beveiligde opslag door encryptie van data toe te passen op computers en (cloud)servers;
Onze software pakketten regelmatig te updaten;
Gebruik van inlognamen en wachtwoorden op software;
Dagelijkse back-up van de administratie software;
Dagelijks een disaster- en recovery back-up;
Onze website te beveiligen volgens het https protocol;
Te ontwikkelen volgens de OWASP top tien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken tot inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Beelddesk BV neemt de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en neemt passende fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Beelddeks BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Kom je er met ons niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Mocht je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Beelddesk BV is als volgt te bereiken:

Handelsweg 26
9482 WE Tynaarlo
Telefoon: 085-2101350
E-mailadres: info@beelddesk.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70898448

cookies toestaan?